مایع ظرفشویی 4 لیتری جام

مایع ظرفشویی ۴ لیتری جاممایع ظرفشویی 4 لیتری جام


مایع ظرفشویی 4 لیتری جام

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

مایع ظرفشویی جام  تولید شرکت خوشنام و قدیمی تولی پرس از هولدینگ داروگر است که  محصولات شوینده و بهداشتی آن برای همه ایرانیان نامی آشنا است.مایع ظرفشویی جام ، بسیار غلیظ و باصرفه بوده و باعث درخشندگی ظروف بعد از شستن آنها می گردد.