چای معطر گلستان 500 گرم

چای معطر گلستان ۵۰۰ گرمچای معطر گلستان 500 گرم


چای معطر گلستان 500 گرم

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

چای معطر مخصوص ترکیبی از بهترین انواع چای باروتی سیلان با عطر دلپذیر برگاموت (ترنج) است ؛این چای به دلیل داشتن عطر ، رنگ و طعم مناسب از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار است .