خمیر دندان 134گرمی پونه مخصوص دندانهای حساس

خمیر دندان ۱۳۴گرمی پونه مخصوص دندانهای حساسخمیر دندان 134گرمی پونه مخصوص دندانهای حساس


خمیر دندان 134گرمی پونه مخصوص دندانهای حساس

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

ویژگی خمیر دندان 134گرمی پونه مخصوص دندانهای حساس:

  • حاوي ماده نيترات پتاسيم جهت تسكين درد دندان
  • حاوي ماده موثر و ضدميكروب سيترات روي
  • حاوي ماده تترا فسفات جهت جلوگيري از كلفسينه شدن پلاك و تشكيل جرم بر روي دندان