ماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون

ماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای ۵۰۰ گرمی زرماكارونماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون


ماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

ورمیشل یا رشته فرنگی، ماکارونی خیلی نازک و نوعی خمیر  رشته مانند با قطر کم و طول زیاد است که در سوپ می‌ریزند. ورمیشل آشیانه ای به دلیل شباهت آن بهلانه پرنده به این نام معروف است.

کاربرد ورمیشل آشیانه ای زر ماکارون :

از ورمیشل آشیانه ای  زر ماکارونبرای طبخ غذاهایی از جمله انواع سوپ ها، حلوای ورمیشل، پاستای ورمیشل لانه ای با سیب زمینی کوبیده، پاستای ورمیشل با سبزیجات،سوپ ورمیشل، سالاد با رشته ورمیشل، سوپ سبزیجات استفاده می شود.