سوئیس رول پرتقال 112 گرم ناربن

سوئیس رول پرتقال ۱۱۲ گرم ناربنسوئیس رول پرتقال 112 گرم ناربن


سوئیس رول پرتقال 112 گرم ناربن

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

کیک رولت (سوئیس رول پرتقال )یکی از انواع کیک می باشد که با توجه به نام آن حالت رول دارد.یعنی قابلیت رول شدن دارد.کیک رولت (سوئیس رول)می تواند به صورت کیک شکلاتی یعنی سوئیس رول شکلاتی یا کیک وانیلی یعنی سوئیس رول وانیلی یاسوئیس رول پرتقال باشد که در اینجا  با توجه به موضوع از اسم سوئیس رول پرتقال استفاده میشود.کیک  سوئیس رول پرتقال ، نوعی کیک اسفنجی است. سوئیس رول پرتقال بصورت نازک پخته شده و سپس بر روی آن مربا یا خامهٔ زده شده به همراه میوه‌های تازه، کرم کره و یا مواد دیگر مالیده شده و سپس پیچانده می‌شود. در هنگام خوردن سوئیس رول پرتقال به عرض ۳–۲ سانتیمتر بریده می‌شود.آنچه که از ویژگی های سوئیس رول پرتقالی خوب مهم است،نرمی کیک و نداشتن پوسته و ترک در سوئیس رول پرتقال می باشد.