سوئیس رول کاکائویی 112 گرم ناربن

سوئیس رول کاکائویی ۱۱۲ گرم ناربنسوئیس رول کاکائویی 112 گرم ناربن


سوئیس رول کاکائویی 112 گرم ناربن

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

کیک رولت (سوئیس رول کاکائویی )یکی از انواع کیک می باشد که با توجه به نام آن حالت رول دارد.

یعنی قابلیت رول شدن دارد.کیک رولت (سوئیس رول)می تواند به صورت کیک شکلاتی یعنی سوئیس رول شکلاتی یا کیک وانیلی یعنی سوئیس رول وانیلی یاسوئیس رول  کاکائویی باشدکه در اینجا  با توجه به موضوع از اسم سوئیس رول  کاکائویی استفاده میشود.کیک  سوئیس رول کاکائویی ، نوعی کیک اسفنجی است.سوئیس رول کاکائویی بصورت نازک پخته شده و سپس بر روی آن مربا یا خامهٔ زده شدهبه همراه میوه‌های تازه، کرم کره و یا مواد دیگر مالیده شده و سپس پیچانده می‌شود.در هنگام خوردن سوئیس رول  کاکائویی به عرض ۳–۲ سانتیمتر بریده می‌شود.آنچه که از ویژگی های سوئیس رول  کاکائویی خوب مهم است،نرمی کیک و نداشتن پوسته و ترک در سوئیس رول  کاکائویی می باشد.