کرم ضد آفتاب دکتر ژیلا SPF30 فاقد چربی ۶۵ گرم سفید

کرم ضد آفتاب دکتر ژیلا SPF30 فاقد چربی ۶۵ گرم سفیدکرم ضد آفتاب دکتر ژیلا SPF30 فاقد چربی ۶۵ گرم سفید


کرم ضد آفتاب دکتر ژیلا SPF30 فاقد چربی ۶۵ گرم سفید

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

کرم ضد آفتاب دکتر ژیلا SPF30 فاقد چربی ۶۵ گرم سفید

امروزه پزشکان استفاده از کرم ضد آفتاب با SPF مناسب (20 تا 30) را در تمام فصول سال

وشرایط آب و هوایی الزامی می دانند.

با استفاده از کرم ضد آفتاب فاقد چربی دکتر ژیلا (SPF30 بالاترین SPF مجاز) سلامت

و زیبایی پوست شما حفظ خواهد شد.

برای رسیدن به SPF30 در این کرم، هم از جاذب های شیمیایی

و هم از بازتابنده های معدنی پرتوهای خورشیدی استفاده شده است

ومیزان محافظت پوست در برابر آفتاب با این کرم بیش از 95% است.