صابون لایه بردار سطی پوست با عصاره گردو سیو

صابون لایه بردار سطی پوست با عصاره گردو سیوصابون لایه بردار سطی پوست با عصاره گردو سیو


صابون لایه بردار سطی پوست با عصاره گردو سیو

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

صابون تولیدی سیو با عصاره ی گردوی موجود در آن؛ صابونی گیاهی می باشد که می توان از آن به عنوان یک لایه بردار استفاده کرد.
ذرات ریز پوست گردوی موجود در آن گواهی بر طبیعی بودن مواد موجود در صابون گردوی سیو بوده و همین ماده؛ لایه برداری سطحی از روی پوست صورت را انجام می دهد.
پس از استفاده از این صابون؛ پوست حالت منعطف و مرطوب خود را حفظ می کند.

تنها اثری که روی پوست صورت دارد؛ از بین بردن سلول های مرده و جایگزین شدن سلول های جدید به جای آنها می باشد.