پودر ماشین لباسشویی سپید3

پودر ماشین لباسشویی سپید۳پودر ماشین لباسشویی سپید3


پودر ماشین لباسشویی سپید3

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

پودر ماشین لباسشویی سپید3 حاوي ماده پربورات و اكتيواتور و آنزيم می باشد

كه پاك‌كنندگی و لكه بری آسان و سريع را دركليه دماها (ºC 90-30) بويژه در دماهای پائين انجام می دهد

و برای از بين بردن انواع لكه‌های متداول خانگی مانند چای، قهوه، آب ميوه و …. وارد شده است كه هيچگونه آسيبی به رنگ پارچه نمی‌زنند.
به منظور بالا بردن و فعال نمودن بليچ در دماهای متفاوت شستشو از اكتيواتور (ماده فعال كننده بليچ) استفاده می‌شود.
اين پودر به علت دارا بودن صابون، دارای كف كنترل شده بوده و كف از ماشين سرازير نمی‌شود.