لوله باز کن صاف 1250 گرمی

لوله باز کن صاف ۱۲۵۰ گرمیلوله باز کن صاف 1250 گرمی


لوله باز کن صاف 1250 گرمی

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

محلول های لوله بازکن یکی از موثرترین روش های خانگی برای رفع گرفتگی لوله می باشد.که در صورت گرفتگی های متوسط تا شدید از آن استفاده می کنند.

اما بدلیل آنکه این محلول ها از مواد شیمیایی خطرناکی تهیه شده اند برای رفع گرفتگی لوله در هنگام استفاده از ان باید نهایت دقت را بکار گیریم.

لوله بازکن صاف محصولی است قلیایی با قدرت فوق العاده برای از بین بردن چربیها، مو، ضایعات و میکرو ارگانیسم هایی که در مسیر لوله قرار گرفته و باعث گرفتگی آن می شود.