اسپری زعفران بهرامن

اسپری زعفران بهرامناسپری زعفران بهرامن


اسپری زعفران بهرامن

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

زعفران به جهت طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد به وفور در غذاها (به ویژه همراه با برنج)، صنایع شرینی‌سازی، داروسازی و صنایع دیگر به مصرف می‌رسد

مهم‌ترین ترکیبات موجود در زعفران شامل ترکیبات زرد رنگ که به خوبی در آب محلول‌اند (مشتقات کروستین)،

ترکیبات تلخ از جمله پیکروکروسین که به ویژه مقوی معده می‌باشند،

مواد معطر (اسانس) که مهم‌ترین ترکیب آن سافرانال می‌باشد که گاهی تا 1 درصد زعفران را تشکیل می‌دهد، روغن ثابت به میزان حداکثر 10درصد، و ترکیبات معدنی حدود 5درصد می‌باشد.

افشانه اسپری زعفران بهرامن تهیه شده از زعفران خالص درجه یک ، روشی جدید و نوین ساخته شده

با تکنولوی نانو استفاده تا 5 برابر بیشتر نسبت به روش سنتی ، چرا که در روش سنتی شما با یگ گرم زعفران فقط تا 20 بشقاب را می توانستید تزیین کنید

ولی با اسپری زعفران بهرامن  شما می توانید تا 80 الی 90 بشقاب را به راحتی تزیین کنید .