ترشی موسیر 680 گرمی اصالت

ترشی موسیر ۶۸۰ گرمی اصالتترشی موسیر 680 گرمی اصالت


ترشی موسیر 680 گرمی اصالت

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

گیاه موسیر، گیاهی است چند ساله از خانواده سیر و پیاز که به همان اندازه از خواص دارویی برخوردار است. به طور کلی از موسیر برای درمان رماتیسم، ترمیم زخمهای سطحی و خلط سینه استفاده میشود و عمده مصرف آن در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده است. از پیاز خوراکی این گیاه در ماست، ترشی و تهیه غذاها استفاده میشود و بویش به مراتب از سیر کمتر است.موسیر از نظر تركیبات شیمیایی دارای حدود 1-0/06 درصد اسانس میباشد كه شامل آلیل پروپیل – دی سولفید و 2 تركیب گوگردی بوده و همچنین دارای آلیسین – آلیساتین 1و2 میباشد.دارای کلسیم و آهن و پروتیین و ویتامین ها وهمچنین منیزیم میباشد.