آرد برنج 200 گرمی دل نام

آرد برنج ۲۰۰ گرمی دل نامآرد برنج 200 گرمی دل نام


آرد برنج 200 گرمی دل نام

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

در فصل برداشت برنج، دانه های برنج دارای یک پوسته هستند. این دانه های برنج به کارخانه برده شده و پوسته آن جدا می شود. در این حین بعضی از دانه شکسته می شود که قابل استفاده نیستند. این دانه های نیمه کوبیده شده و تبدیل به پودر آرد برنج می شود

آرد برنج فاقد گلوتن می باشد. گلوتن باعث تحریک و آسیب رساندن به دستگاه گوارش می شود.

در حالی که آرد گندم دارای گلوتن می باشد و میتواند جایگزین خوبی برای آرد گندم باشد.

همچنین آرد برنج دارای فیبر مناسبی می باشد که می تواند برای افرادی که یبوست دارند و همچنین برای سایر افراد که دارای روده حساسی هستند مفید می باشد.

اگر آرد برنج همراه با سایر غذاهای پروتئینی مثل تخم مرغ مصرف شود می تواند پروتئین خوبی جذب بدن شود.