کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

کاشی اورینت روشنسرامیک اورینت روشن


35,800 تومان

200 در انبار

کاشی اورینت روشن

این سرامیک محصول درجه 2 با کیفیتی بسیار بالا در جذب آب می با شد.