کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک آیلار مشکیسرامیک آیلار مشکی


گزارش تخلف

سرامیک آیلار مشکی

این سرامیک درجه 2 و 3 می باشد.