کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

کاشی بازالت زیتونیکاشی بازالت زیتونی


گزارش تخلف

کاشی بازالت زیتونی

کاشی درجه 2 می باشد.