کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک ورونا تیرهسرامیک ورونا تیره


348,000 تومان

50 در انبار

سرامیک ورونا

این سرامیک از نوع درجه 2 می باشد.