کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک ورونا کرم روشنسرامیک ورونا کرم روشن


320,000 تومان

200 در انبار

سرامیک ورونا کرم روشن

این سرامیک از نوع گرید B می باشد.