کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک آجرنما تیره-روشنسرامیک آجرنما تیره روشن


25,800 تومان

200 در انبار

سرامیک آجرنما تیره-روشن

این سرامیک از گرید B می باشد.